Os ydych yn chwilio am dy mawr mewn man delfrydol ar gyfer eich gwyliau teuluol golygfeydd bendigedig a llonyddwch dyma fo!

Twb Poeth Moethus gyda golygfeydd o Eryri ar mor.

 

Ymholiadau

CROESO I LLWYNFOR

Noddfa o fywyd pob dydd undonnog cynigia Llwynfor gyfle I chi ymlacion llwyr mewn moethusrwydd. Chwech ystafell wely a phump ystafell ymolchi dros dri llawr yn cysgu 14 o bobl.

Lleoliad


Mae Llwynfor 4 milltir o Aberdaron a 4 milltir o Sarn. Dyma fap yn dangos lleoliad Llwynfor...

Mwy...

Golwg 360


Yn edrych lawr ar draeth Porth Neigwl a milltiroedd o dir, mynyddoedd Eryri a drosodd i Sir Benfro..

Mwy...

Argaeledd & Archebu


Mae gwyliau byr ar gael tu allan I wyliau ysgol ac mae fydd Llwynfor ar agor trwy’r flwyddyn. Am fwy o fanylion prisiau a chalendr

Mwy...

Llyfr Brolio a Chwyno

Llwynfor